Vosk

29.12.2021

Vosk je po medu dalším hlavním produktem včel. Vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu v těle včel. U včely medonosné nejvíce vzniká u dělnic během 12. - 18. dne života.

Volná stavba
Volná stavba

Složení vosku:

Vosk obsahuje 284 různých složek. Ne všechny byly popsány. Vosk tvoří z největší části monoestery, diestery, uhlovodíky a volné kyseliny.

Využití vosku

Voskové svíčky
Voskové svíčky

Včelí vosk má pro člověka význam v mnoha oborech. Lidé využívají vosk od starověkého Egypta. Přestože jsme dnes schopni přírodní vosk nahradit např parafínem, stále se jedná o důležitý včelí produkt. Své uplatnění najde v:

 • Farmaceutický průmysl - v potahové látce tablet, snižuje rychlost rozpouštění léčiva a prodlužuje jeho účinnost
 • Medicína - součástí sterilní směsi
 • Kosmetický průmysl - příměs krémů, součást balzámu na rty 
 • Kovoprůmysl - konzervace např. zbrojní průmysl
 • Lehký průmysl - impregnace dřeva, leštění obuvi, speciální nátěrové hmoty
 • Výroba svíček - odlévání do forem, nebo rolováním mezistěny
 • Malířství - enkaustika - jedná se o malířskou techniku starověkého antického původu
 • Sochařství - ceroplastika - model sochy je vytvarován z vosku
 • Kovolitectví, šperkařství - výroba kovoliteckých forem
 • Restaurátorství - při restaurování historických předmětů
 • Potravinářství - uváděn pod značkou E901