V čem tkví výjimečnost včely?

10.01.2022

Ať už si to přiznáme nebo ne, pokud je včela v naší blízkosti, rozhodně většina z nás nezažívá libé pocity jako je tomu například v přítomnosti štěněte. Zatímco se k onomu roztomilému čtyřnohému stvoření sehneme a láskyplně ho hladíme, dětinsky na něj žvatláme a máme touhu si ho ale aspoň na vteřinku pochovat, v přítomnosti včely všichni tak nějak zpozorníme a včelu vnímáme jako hrozbu, i když tak nějak podvědomě z dob mateřské školy víme, že včela je pracovitý a velice užitečný tvor. 

Možná si teď řeknete, co je na její pracovitosti a užitečnosti tak zvláštního, včela medonosná je považována za hlavního opylovače rostlin, ale vždyť mezi opylovače řadíme i jiné druhy hmyzu, jako třeba některé mouchy, čmeláky a brouky. Jak to tedy je, v čem tkví hodnota včely?

My jako lidstvo jsme na včele medonosné závislí. Ne nadarmo se totiž říká, "pilný jako včelka". V tomto rčení se skrývá část jejího kouzla, protože včela toho umí samozřejmě daleko víc. Její výjimečnost spočívá jednak v tom, že žije ve velkých společenstvích (v úlu může být až 60 000 včel), jednak v tom, že zvládne dostatečně rychle opylovat velké lány zemědělských plodin - především řepku a slunečnici.

Jeden čmelín prostě včelí úl nikdy nenahradí, ačkoliv čmeláci jsou stále častěji chováni především pro zemědělské účely pro jejich schopnost opylování rostlin pouhými vibracemi způsobenými bzučením a rezonancí letových svalů, které vypuzují pyl z prašníků. Osobitost včely medonosné vzniká kombinací množství a organizovaností ve společenství a rychlostí práce při opylování. Hodnota práce včely medonosné stejně jako její význam pro životní prostředí je nedocenitelný.