Jarní rotace nástavků

26.01.2022

Pro ujasnění, tento text platí pro vysokonástavkové včelaření, tedy úly typu 39x24 a vyšší.

Jarní rotace nástavků má podpůrný efekt, ale jen v případě, že odhadnete tu správnou dobu pro tento zásah. V horším případě, uděláte-li to brzy, můžete včelstvo v rozvoji přibrzdit. Optimální dobu pro rotaci vidím podle prvních květů třešně ptačí, touto dobou už nehrozí velké riziko zbrždění vývoje. Není to ale jediný a hlavní signál pro rotaci. Nejdůležitější je skutečný stav vašich včelstev. Jakmile včely obsedají v horním nástavku všechny uličky, je možné rotaci provést, dříve by to ani nemělo smysl. Správnou rotací nástavků také docílíme toho, že v medníku budeme mít prázdné souše bez zbytků zimního krmení (cukru). Níže si popíšeme s obrázky metodu rotace nástavků.

KROK Č. 1

Stav během zimování a brzy na jaře. Před rotací nástavku.

KROK Č. 2

Provedená rotace nástavků.

KROK Č. 3

Přidání nástavku mezistěn a mateří mřížky. Tímto přidáním nám vznikne medník, matka musí zůstat dole v plodišti. Musíme do nástavku s mezistěnami přemístit alespoň 1 rámek s plodem pro vytvoření přechodového můstku. Optimálnější je plodové rámky rozdělit tak, aby nám vzniklo plodové těleso tvaru elipsy. Včely se budou rozšiřovat postupně do stran jak bude vybíhat plod.

KROK Č. 4

Přidání dalšího medníku. Pokud přidáváme nástavek mezistěn, dáme alespoň 1 rámek z plodiště, aby nevznikla mezera. Je lepší převěsit více plodových rámků (s vybíhajícím plodem) a mezistěny nechat vystavět v plodišti.

KROK Č. 5

Krmení a příprava na zimování.