Přehled nektarodárných / pylodárných rostlin

17.01.2022
Vrba jíva
Vrba jíva

Vrba jíva

Lidově se jí říká "kočičky".  Významná pionýrská rostlina. Výška je mezi 6-12 metry. Dožívá se 40-50 let. Jedna z nejvýznamnějších rostlin pro včely. Včelám poskytuje první pyl i nektar kdy ostatní rostliny mají do květu ještě daleko. Kvete v březnu a dubnu.

Podběl lékařský
Podběl lékařský

Podběl lékařský

Velice rozšířená bylina po celé Evropě. Jedna z prvních přísunů potravy pro včely v předjaří. Kvete od března do května.

Olše lepkavá
Olše lepkavá

Olše lepkavá

Velice rozšířený strom, dorůstá výšky 25-35m. Často roste kolem řek, kde se používá na zpevnění břehů. Olše včelám zaručuje první velkou pylovou snůšku, často kvete dřív, než včely stačí její jehnědy využít. Kvete v březnu a dubnu.

Topol osika
Topol osika

Topol osika

Docela často se vyskytující strom v české přírodě. Topol osika je významnou včelařskou rostlinou. V předjaří poskytuje včelám pastvu v době nedostatku potravy.

Kvete v březnu a dubnu.

Javor
Javor

Javor

Javor je ceněná včelařská dřevina, produkuje hodně nektaru, ale i pylu v brzkých jarních měsících. Také hostí mnoho producentů medovice. Kvete v dubnu až květnu.

Jírovec maďal - kaštan
Jírovec maďal - kaštan

Jírovec maďal

Každý jej zná spíše pod označením "Kaštan". Výška stromu je 15-30 metrů. Nektar je velmi bohatý na cukry, pro včelaře významný strom. Kvete v květnu. 

Akát
Akát

Trnovník akát

Rychle rostoucí, opadavý strom, dorůstá do výšky 20 metrů. Jedná se o invazivní rostlinu. Pro včelaře však jeho hojnost znamená významnou snůšku. Akátový med je označován jako jeden z nejlepších. Kvete v květnu až červnu.

Hloh
Hloh

Hloh

Jedná se o keř nebo menší stromek, Má krásné bílé květy. Roste rychle a téměř všude.  Kvete v květnu a červnu.

Řepka
Řepka

Brukev řepka

Brukev řepka je jednoletá nebo dvouletá plodina. Snůška z této rostliny bývá vydatná a to i z důvodu velkých ploch kde se tato plodina pěstuje. Přes velký nektarový potenciál má v takové míře pěstování nepříznivý vliv na veškerý hmyz. Pomineme-li různé postřiky, tak nejhorším  způsobem zasahuje do života hmyzu tím, že po odkvetení se celé plochy stanou nehostinnou plochou bez možnosti pastvy. Kvete v květnu až červnu.

Lípa
Lípa

Lípa

Lípa je náš nejběžnější strom. Její nektar má typickou vůni. Často se dělá jedno druhový lipový med. Kvete v červnu a červenci.

Svazenka
Svazenka

Svazenka vratičolistá

Rostlina která se používá jako pícnina, nebo na zelené hnojení, nebo také jako medonosná rostlina. Květ svazenky obsahuje velké množství nektaru, proto je včelaři často vysévána na volné plochy. Nepotřebuje speciální úpravy půdy, vyroste i na suché půdě. Kvete od května do září.

Malina
Malina
Ostružina
Ostružina

Maliny a ostružiny

Často se jedná o rostlinu zahrádek. Zdrojem pastvy se můžou stát na lesních vykácených holinách, které tyto rostliny rychle obsadí. Včelstva blízko lesa se určitě setkají s těmito rostlinami.Kvete od května, poté co se urodí plody kvete znovu.

Jetel
Jetel

Jetel plazivý

Bíle kvetoucí bylina, často pěstována pro svou vysokou krmnou hodnotu. Také významná nektarodárná rostlina, roste téměř všude. Z jednoho Ha jetele se vyprodukuje asi 50-200 Kg medu. Jetel také poskytuje mnoho pylu, pyl z jetele je tmavé barvy, Kvete od května do září.