Jak rozšířit oddělek?

15.01.2022

Zakoupený oddělek si odvezeme většinou na 5-6 rámcích. Rámky by měly být zakladené se zásobami nektaru a pylu. Matka by měla být v pořádku a kladoucí. Oddělek nemůžeme zatím nazývat včelstvem. Zpočátku je příliš slabý a naším cílem je z něj do zimy udělat malé včelstvo, které zdárně vyzimuje a do nového roku půjde v plné síle do snůšky. Hlavním úkolem je oddělek řádně krmit, jenom tím docílíme zesílení. Nejdůležitější body pro oddělek jsou: KLID a KRMIVO.

Rozšíření oddělku v 1. roce:

  • Aby nám oddělek sílil a stavěl nové plásty, musí mít neustálý příjem glycidových zásob. Tedy je nutné jej dostatečně krmit. Můžeme krmit roztokem cukru a vody v poměru 1:1 (nepoužívat poměr 3:2 včely by zanesly buňky cukrem a matka by neměla kam klást), nebo přidat placku medo-cukrového těsta. Osobně nedoporučuji krmení cukerným roztokem po ukončení hlavní snůšky. Oddělek nemá dostatek strážících včel a hrozí riziko vyloupení.
  • Zbytek nástavku můžeme vyskládat mezistěnami. Za předpokladu že má oddělek dostatek zásob, bude ochotně stavět. Mezistěny dáváme po stranách, nerozdělujeme plodové hnízdo.
  • Podle rychlosti vývoje zvážíme, zda oddělek rozšíříme o další nástavek. 

Můžeme rozšiřovat: 

-Pod nástavek s vystavěným dílem (soušemi) =  

Jedná se o přirozený postup. Včely se i v přírodě rozšiřují směrem dolů. Problémem je, že většinou nemáme dostatek souší a v případě mezistěn nám nestihnou vystavět celý nástavek.

-Přidáním nástavku mezistěn a plodové plásty rozdělit do obou nástavků

Vždy dáváme plodové plásty vedle sebe a tak, aby byly nad sebou (tedy plodové hnízdo drží u sebe). Jedná se o velice efektivní metodu rozšiřování. Je sice trochu pracnější, než výše zmíněná, výsledky ale opravdu stojí zato.

  • Zimní krmení oddělků =  oddělky krmíme později. I tak dříve než se jinde uvádí. A to koncem července. Mělo by své opodstatnění ještě pozdější krmení, ale nezapomeňte na zimní generaci včel. Pokud je upracujete na začátku, nečekejte výsledky v příštím roce.


Pokud zimujeme oddělek na nízkém nástavku, měli bychom ho rozšířit na 3 nástavky ( podle informací jde zimovat na 2 nástavcích). Při včelaření na vysokém nástavku nám stačí zimovat oddělek v 1 nástavku.