Jak na výměnu / přidání včelí matky

16.01.2022

Včelí matka hraje ve včelstvu klíčovou roli. Včelstvo se starou nebo vadnou matkou nebude pro včelaře přínosem. Každý včelař se jednou setká s potřebou matku ve včelstvu vyměnit. 

Důvody pro výměnu jsou následující:

 • Stará matka - pokud se nejedná o intenzivní chov, matka může vydržet 4-5 let.
 • Trubcokladná matka.
 • Pokud se objeví mezerovitý plod.
 • Včelstva opakovaně špatně zimují.
 • Bodavá agresivní včelstva.
 • Včelstva po otevření úlu jsou neklidná, nedrží se na plodu.
 • Včelstva, která mají nízké medné výnosy.

Metod výměny včelích matek je několik. Nejlepší je ta, kterou si nejlépe osvojíme. Ač zvolíme jakýkoliv způsob výměny, musíme vědět, že pokud má včelstvo možnost (nachází se otevřený plod, je snůška ...) vychovat vlastní matku, bude se nám přidávat námi zvolená matka těžko.

Výměna matky ve včelstvu:

 • Do smetence.
 • Do oddělku.
 • Vychycení staré matky a přidání nové.
 • Výměna matky do přeletáku.

Níže si popíšeme jednotlivé postupy výměny matek:

Výměna matky do smetence:

Jedná se o trochu složitější proces. Vyplatí se tam, kde přidáváme hodnotnou matku, u které chceme zvýšit šanci přijmutí. Přidávání matky do smetence je nejjistější způsob přidávání. Smeteme cca 2 kg včel do prázdného úlu vybaveného pouze mezistěnami. Úl je nejlepší umístit do sklepa. Matku ve vyjídací klícce zavěsíme pod střechu. Vyjídací klícku necháme ale ještě zavřenou. Včely vězníme 2-3 dny. Včely musí mít přístup ke krmení (cukerný roztok) a také musí mít otevřené větrání. Po 2-3 dnech umístíme úl na včelnici, odloupneme plastový kryt ve vyjídací klícce a necháme včely matku vpustit do úlu. Po přijetí matky můžeme včelstvo zesílit o plodové plásty. Včelstvo stále přikrmujeme.

Výměna matky přes oddělek:

Velice jednoduchá výměna matky. Vytvoříme oddělek s matkou, jakmile je matka rozkladená, můžeme nástavek položit nad včelstvo, kde chceme matku měnit. Důležité je dát 2-3 vrstvy novin, které propícháme. Včely si tak na sebe zvyknou. Postupně se k sobě začnou prokousávat, až se spojí. Může se stát, že po nějakou dobu budou matky společně klást. Obzvlášť pokud mezi sebou budou mít mateří mřížku. S odstupem času si včely zvolí, kterou matku přijmou. V případě, kdy měníme starou matku za mladou, si včely vybírají tu mladší. Pokud ale měníme matku, která není příliš stará (třeba 3 roky), není jisté, kterou si včely vyberou. Tedy není to nejvhodnější metoda, pokud vkládáme novou cennou matku.

Vychycení staré matky a přidání nové:

Běžná metoda výměny. V nepříznivé době je riziko, že včely matku nepřijmou (nejkritičtější období bývá v době slídívosti včel a přes snůškové období) . Můžeme ale několika postupy zvýšit šanci přijetí:

 • Pokud jste si matku koupili, dostanete ji nejspíše ve vyjídací klícce. Pokud bude "zabalena" jinak, vyjídací klícku si pořiďte. Matku se zavřenou klíckou, tak aby ji včely ješte nemohly vysvobodit, vložíme do včelstva. Pozor, doprovodné včely musí být pryč, nechte tam jen matku. Matku takhle v klícce vězměte a po 2-3 dnech proveďte kontrolu. Pokud se včely k matce chovají nepřátelsky ( do klícky koušou, nebo jinak jde vidět, že si na ni nezvykly), počkejte ještě další den. V případě, že se včely o matku starají, můžete z klícky vylomit plastový uzávěr a včely nechat matku osvobodit. Obvykle to trvá max. 1 den.
 • Výměnu provádět v brzkém jaře, kdy ještě není snůška, nebo naopak v podzimním období. Je snazší najít a vychytit starou matku.
 • Včelstvu můžeme zabránit v možnosti si vychovat svoji matku odebráním otevřeného plodu do jiného včelstva (po zavíčkování můžeme vrátit zpět) nebo zaklíckováním původní matky ( 9 dnů předem).

Usazení včelí matky do přeletáku:

"Přeleták" je v podstatě prázdný úl. Provádíme za pěkného počasí a plného letu včel. Původní úl dáme stranou (stačí kousek) a místo něj dáme úl nový. Je lepší použít vystavěné souše popř. zásobní plást. Také vodu je lepší doplnit. Přidáme matku v klícce. Přilétající včely brzy pocítí osiřelost a novou matku přijmou za svou. Potíž je dlouhá doba čekání na nový plod (asi 3 týdny), proto je dobré po přijetí nové matky přidat plástev s vybíhajícím plodem. Popřípadě můžeme spojit s původním včelstvem pokud z něj vychytíme matku.

Vyjídací klícka
Vyjídací klícka